2020-09

COVID-19

[Coronavirus] Philippine entry restrictions tool (*8/14)

Dahil sa epekto ng coronavirus sa buong mundo, ay nagkaroon ng mga regulasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Maaar...