[Coronavirus] Philippine entry restrictions tool (*8/14)

COVID-19

Dahil sa epekto ng coronavirus sa buong mundo, ay nagkaroon ng mga regulasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan.

Maaari mong suriin kung ikaw ay makakapag travel sa Pilipinas gamit ang sumusunod na tool sa ibaba.
(*Para sa pinakabagong impormasyon ay mangyaring suriin nang direkta sa bawat institusyon.)

*Updated Hulyo 28, 2020
Mula Agosto 1, 2020, papahintulutan ng Philippine Bureau of Immigration ang mga foreigner na may permanent residence o immigrant visa na makapasok ng bansa.
Samakatuwid, ang mga may existing valid visa at asawa (o anak) ng Filipino national ay maaaring makapasok sa Pilipinas.
(Para mga mga walang existing valid visa ay mangyaring mag-apply sa pinakamalapit na Philippine Foreign Service Post.)

Bagaman inihayag ng Philippine Airlines na muli ito magsisimula ng operasyon sa ruta ng Japan mula Hunyo 22, 2020, ang mga patakaran ukol sa pag-issue ng visa at entry restrictions ay maaaring mabago kaya’t suriin mabuti bago kumuha ng ticket.

Tool para malaman kung maaaring makapasok o hindi sa Pilipinas (*Updated 8/14)

Q1
Ano ang iyong nationality?

Mangyaring kontakin o suriin ang mga nasa ibaba para sa katanungan tungkol sa Corona Virus.

○Ministry of Health, Labor and Welfare (information on Coronavirus disease 2019)
From Japan: 0120-565-653
From abroad: +81-3-3595-2176 (Japanese, English, Chinese, Korean)

○Bureau of Immigration
Telephone: 03-3580-4111 (ext. 2796)

○Philippine Consulate General in Osaka
https://poloosaka.dole.gov.ph/news/doh-department-memorandum-no-2020-0200/

○Overseas safety homepage

(PC version/smart phone version)

コメント